ผลงานบริษัทฯ

เกี่ยวกับบริษัทฯ

บริษัท ดรากอน พลัส เอ็กซ์เพรส เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นบริษัท ผู้ให้บริการด้านการควบคุม/กำจัด ปลวกและแมลง สัตว์พาหะนำเชื้ออื่นๆ ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก โดยเน้นการบริการที่รวดเร็ว ตรงต่อเวลา งานมีคุณภาพ เลือกใช้เคมีที่มีประสิทธิภาพสูงในการทำบริการและเคมีทุกชนิดได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณะสุข อีกทั้งยังให้คำปรึกษาด้านงานกำจัดแมลง ตรวจ วิเคราะห์ปัญหา และ สำรวจพื้นที่ฟรี ! ทั้งนี้ยังมีระบบกำจัดปลวกด้วยเหยื่อล่อ “ Exterra” ซึ่งเป็นนวัตกรรมการกำจัดปลวกที่ได้ผล 100 % และไม่มีพิษต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ซึ่งระบบเหยื่อนี้ จะช่วยแก้ปัญหาปลวกให้ท่านอย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุด

ปณิธาน

บริษัท ดรากอน พลัส เอ็กซ์เพรส เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งมั่นพัฒนาระบบการบริหาร/จัดการแมลงแบบบูรณาการ (Integrated Pest Management – IPM) โดยเลือกใช้วิธีการที่หลากหลาย ภายใต้ความรู้ ความเข้าใจนิเวศวิทยาของแมลงและสัตว์พาหะ เพื่อควบคุมหรือกำจัดแมลงและสัตว์พาหะอื่นๆ และลดปริมาณการใช้สารเคมีให้ใช้เฉพาะที่จำเป็นหรือน้อยที่สุด และ เคมีทุกชนิดต้องได้รับการรับรองจากสาธารณะสุขแล้วเท่านั้น อีกทั้งยังได้รับอนุญาตจาก อ.ย. ในการครอบครองวัตถุอันตรายเพื่อใช้ในงานด้านบริการ อ.ย. เลขที่...รย 1 /2553… และยังได้เป็นสมาชิกของสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงแห่งประเทศไทย (TPMA)

สินค้าและบริการ

  • สินค้า
  • 1.เครื่องพ่นหมอกควัน เบสท์ฟ็อกเกอร์
  • 2.สารเคมีกำจัดปลวกและแมลงทุกชนิด
  • 3.เจลไล่นก
  • 4.เครื่องดักจับแมลงบินและยุง
  • บริการ
  • 1.บริการป้องกันกำจัดปลวกด้วยเหยื่อล่อ “ Extrera”
  • 2.บริการป้องกันกำจัด ปลวก แมลง และสัตว์พาหะนำเชื้อ
  • 3.บริการไล่นก / ไล่ค้างคาว
  • 4.บริการวางระบบท่อป้องกันกำจัดปลวกอาคารสร้างใหม่

ข่าวสารบริษัทฯ

คลิปกำจัดปลวก

เอกสารบริษัท